021-86086104

اتاق UPS


مانیتورینگ وضعیت برث ورودی و خروجی UPS
مانیتورینگ وضعیت دما رطوبت اتاق UPS
اعلام هشدار صوتی و ارسال SMS