021-86086104

محصولات

گیت متال دتکتور جهت درب ورودی MRI
صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

گیت متال دتکتور MRI

جهت هشدار ورود مواد فرو مغناطیس به اتاق مگنت MRI .کاملا سازگار با MRI .تشخیص فلزات خطر ساز قبل از رسیدن به اتاق

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی