021-86086104
اتاق UPS
  • اتاق UPS

اتاق UPS

خلاصه

مانیتورینگ وضعیت برث ورودی و خروجی UPS مانیتورینگ وضعیت دما رطوبت اتاق UPS اعلام هشدار صوتی و ارسال SMS


توضیحات

مانیتورینگ وضعیت برث ورودی و خروجی UPS
مانیتورینگ وضعیت دما رطوبت اتاق UPS
اعلام هشدار صوتی و ارسال SMS