021-86086104

محصولات

کنترل کننده های هوشمند
صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

کنترل کننده هوشمند MRI

کنترل و مانیتورینگ پارامترهای حیاتیMRI و اعلام خروج در صورت هر یک از پارامترها از رنج مطلوب. مانیتورینگ وضعیت چیلر MRI.مانیتورینگ وضعیت کمپرسور هلیوم MRI.مانیتورینگ وضعیت برق 3 فاز MRIو...............

اتاق UPS

مانیتورینگ وضعیت برث ورودی و خروجی UPS مانیتورینگ وضعیت دما رطوبت اتاق UPS اعلام هشدار صوتی و ارسال SMS

کنترل کننده هوشمند اکسیژن سازها

کنترل و مانیتورینگ اکسیژن سازهای بیمارستانی و گازهای طبی و اعلام هشدار در صورت خروج هر یک از پارامترهای تعریف شده از رنج مطلوب

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی