021-86086104
کنترل کننده هوشمند MRI
  • کنترل کننده هوشمند MRI

کنترل کننده هوشمند MRI

کنترل و مانیتورینگ پارامترهای کاری MRI و اعلام خروج در صورت هر یک از پارامترها از رنج مطلوب
خلاصه

کنترل و مانیتورینگ پارامترهای حیاتیMRI و اعلام خروج در صورت هر یک از پارامترها از رنج مطلوب. مانیتورینگ وضعیت چیلر MRI.مانیتورینگ وضعیت کمپرسور هلیوم MRI.مانیتورینگ وضعیت برق 3 فاز MRIو...............


توضیحات

کنترل و مانیتورینگ پارامترهای کاری MRI و اعلام خروج در صورت هر یک از پارامترها از رنج مطلوب